گلستان سعدی بازنویسی شد!! - کلبه ى ایرانیان

KING 37 Home 1

جمعی از آقایان فرهیخته ی کتک خورده و زن زلیل پس از شب شعری که برگزار شد به این نتیجه رسیدند که می بایست آغاز گلستان سعدی تغییر کند.

بدین ترتیب آغاز گلستان را بدین شکل بازنویسی نمودند:

 

- منت خدای را عزوجل که لذت زن را قند و عسل قرار داد !! همو که ازدواجش موجب محنت و به طلاق اندرش مزید رحمت!!

هر لنگه کفشی که بر سر ما می خورد مضر حیات است و چون مکرر فرود آید موجب ممات!!!

پس در هر لنگه کفش دو ضربت و بر هر ضربت آخی واجب!!!


مرد همان به که به وقت نزاع

 عذر به درگاه نساء آورد

ورنه زنش از اثر لنگه کفش

حال دلش خوب به جا آورد

 

ضربت لنگه کفش لاحسابش هم از راه رسیده ؛ و جیب شوهر بدبخت را به قیچی خیاطی در آورده و حقوق یک ماهه ی او را به بهانه جویی بخورد.

 

شوهر و نوکر و کلفت و فلک در کارند

تا تو پولی در آری و ماشین بخری

شوهرت با کت و شلوار پر از وصله بود

شرط انصاف نباشد که تو مانتو بخری

 

با تشکر از فرستنده : سرکار خانم عمادی

هایـــلایـــــت هــــا : عاشقانه - طنز - ازدواج - گلستان سعدی
یکشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٠ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ بود | ا. مـحـمــدنــژاد  نظرات ()
Daisypath Happy Birthday tickers