آیا زندگی را زندگی کرده ای؟! - کلبه ى ایرانیان

KING 37 Home 1

به دنبال خدا نگرد , خدا در بیابان های خالی از انسان نیست

خدا در جاده های تنهای بی انتها نیست

به دنبالش نگرد

خدا در نگاه منتظر کسی است که به دنبال خبری از توست

خدا در قلبی است که برای تو می تپد

خدا در لبخندی است که با نگاه مهربان تو جانی دوباره می گیرد

خدا آنجاست

در جمع عزیز ترین هایت

خدا در دستی است که به یاری می گیری

در قلبی است که شاد می کنی

عاشقانه های کلبه ی ایرانیان 


در لبخندی است که به لب می نشانی

خدا در بتکده و مسجد نیست

گشتنت زمان را هدر می دهد

خدا در عطر خوش نان است

خدا در جشن و سروری است که به پا می کنی

خدا را در کوچه پس کوچه های درویشی و دور از انسان ها جستجو مکن

خدا آنجا نیست

او جایی است که همه شادند

و جایی است که قلب شکسته ای نمانده

در نگاه پر افتخار مادری است به فرزندش

در نگاه عاشقانه زنی است به همسرش

باید از فرصت های کوتاه زندگی , جاودانگی را جست

زندگی چالشی بزرگ است

مناظره ای عظیم

فرصت یکه و یکتای زندگی را

نباید صرف چیز های کم بها رد

چیزهای اندک که مرگ , آنها را از ما می گیرد

زندگی را باید صرف اموری کرد که مرگ نمی تواند آنها را از ما بگیرد

زندگی کاروانسرایی است که شب هنگام در آن اطراق می کنیم و سپیده دم از آن بیرون می رویم

فقط چیزهایی اهمیت دارند

چیزهایی که وقت کوچ ما از خانه بدن , با ما همراه باشند

همچون معرفت برا ... و به خود آیی

دنیا چیزی نیست که آن را واگذاریم

دنیا چیزی است که باید آن را برداریم و با خود همراه کنیم

ساکنان حقیقی می دانند که هم آن زندگی با شکوه , هدیه ای از طرف خداوند است

و یهره خود را از دنیا فراموش نمی کنند

کسانی که از دنیا روی بر می گردانند

نگاهی تیره و یاس آلود دارند

آنها دشمن زندگی و شادمانی اند

خداوند زندگی را به ما نبخشیده است تا از آن رو برگردانیم سرانجام خداوند از من و تو خواهد پرسید:

آیا (( زندگی )) را (( زندگی کرده ای )) ؟

هایـــلایـــــت هــــا : عاشقانه - دل نوشته - عکس عاشقانه - خدا
شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ بود | ا. مـحـمــدنــژاد  نظرات ()
Daisypath Happy Birthday tickers