دلم گرفته آسمون ... - کلبه ى ایرانیان

KING 37 Home 1
دلم گرفته... همش تقصیر توئه! چقدر گریه کنم به خاطر تو؟ چقدر تنم بلرزه وقتى اسم ازدواج میاد؟ که خدا خدا کنم تو عروسش نباشى؟ میدونى امشب چمه؟ یادته اون روز لعنتى رو؟ روزى که پسرداییم با من درد دل کرد؟ گفت میخواد با تو دوست بشه! کاش میگفت ازدواج... خورد شدم.. گریه کردم.. گریه.. گریه.. اما فقط با چشمایى پر از اشک و خون ١ جمله گفتم! بهش گفتم پسر داییمى،جا داداشمى اما دیگه نشنوم! من چند ساله عاشقشم... اون هیچ وقت عذر نخواست.. هنوزم دلم ازش پره! اما به روش نمیارم! و حالا باز همون امشب گفت... اسم تو رو نیاورد! گفت: بذار با خودم کنار بیام بهت بگم... نکنه میخواد بعد ٣ سال باز بگه.. نه،نه،نه... هیچ وقت درک نکردى کى عاشقته! ٨ سال گذشت بى معرفت! تا کى؟ به کدوم گناه...
هایـــلایـــــت هــــا : عاشقانه - معجـزه
یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۸۸ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ بود | ا. مـحـمــدنــژاد  نظرات ()
Daisypath Happy Birthday tickers