پس کوچه های سکوت ... - کلبه ى ایرانیان

KING 37 Home 1

می خواهم بروم!

آنجا که هیچ نیست!

آنجا که روسریها را حراج نمی کنند!

آنجا که دختران سرد و بی جان را پشت شیشه ی مغازه ها اسیر نمی کنند!

آنجا که حجاب را قیمت نمی زنند!

 

 می خواهم بروم!

آنجا که هیچ دیواری نیست!

آنجا که ادمها مثل روز سیزده بدر ، روی یک حصیر در کنار هم هندوانه می خورند!

آنجا که برای پنهان کردن هندوانه دور خود دیوار نمی کشند...

  می خواهم بروم!

 

(از کتاب پس کوچه های سکوت اثری خواندنی از ماندا معینی)

هایـــلایـــــت هــــا :
پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ساعت ٥:۱٤ ‎ب.ظ بود | ا. مـحـمــدنــژاد  نظرات ()
Daisypath Happy Birthday tickers