فراموش شده... - کلبه ى ایرانیان

KING 37 Home 1

نفس تنگست و این را سینه داند

 غمم را عاشق دیرینه داند

 مرا هر روز غم،یکسال بگذشت

ولى این نکته را آئینه داند

 زبان دارم ولى خاموش خاموش

 سخن دارم ولى بیگانه با گوش

نه خوانندم،نه پرسندم،نه جوینده

 چه هستم؟یاد از خاطر فراموش!

هایـــلایـــــت هــــا : عاشقانه - شعر
جمعه ۱٦ بهمن ۱۳۸۸ساعت ۸:٠٤ ‎ق.ظ بود | ا. مـحـمــدنــژاد  نظرات ()
Daisypath Happy Birthday tickers