چنین است... - کلبه ى ایرانیان

KING 37 Home 1
چنین است رسم سراى کهن / گاهى طبل شادى،گاهى کوس غم / چنین است رسم سراى سپنج / گاهى ناز و نوش و گاهى درد و رنج / چنین است رسم سراى فریب / گاهى در فراز و گاهى در نشیب / به بازیگرى ماند این چرخ مست / به بازیگرى نماید به ٧٠ دست
هایـــلایـــــت هــــا : شعر
پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۸ساعت ٢:٤۳ ‎ق.ظ بود | ا. مـحـمــدنــژاد  نظرات ()
Daisypath Happy Birthday tickers