دل نوشته های بارانیم

دوستی میگفت :

همیشه مراقب کسی که خیلی به او محبت داری باش ! او اولین کسی است که به دنبال ضربه زدن یا ناراحت کردن توست!

راست می گفت انگار ! شاید محبت زیادی موجب توقع میشود ... توقع از این که محبت تو وظیفه ی توست! پس باید محبت کنی و اگر نکنی یعنی توقعی را بر آورده نکردی ! یعنی تو بدی !!

دلم از این روزهای تنهایی گرفته ...

دلم از آدم های دور و برم - که به هر کدامشان نگاه می کنم یاد ضربه های بی وقفه شان به قلبم میفتم - گرفته . دلم از دست کسانی که روزی برایم عزیز بودند گرفته ...

و هنوز هم سوالم اینجاست ...

روی میز ...

به کدامین جرم قلبم را شکستی ...؟

/ 1 نظر / 16 بازدید
دورتر از من

و اینکه نمی شه ازهیشکی توقع داشت!.. اینه دنیای سنگی ما..