دنیای بی تو

گاهی چشمانم اشک آلود است . . .
می گویند حساسیت فصلی است . . .
آری من به فصل فصلِ دنیای بی تو حساسیت دارم !!!

/ 1 نظر / 17 بازدید
کیارا

بسلامتے روزے ڪـہ بے اجازـہ لختҐ میڪنטּ و 1 غریبـہ منو میشورـہ و بقیـہ بے اجازـہ از پشت شیشـہ نگاҐ میڪنטּ بسلامتے روزے ڪـہ واسـہ لباسҐ ازҐ اجازـہ نمیگرטּ و یڪ پارچـہ سفیב تنҐ میڪنטּ ... بسلامتے روزے ڪـہ بستگانҐ بیشتر از 10نفر نیستـــטּ و منو رو سرشوטּ گذاشتטּ و פلوا פلوا میڪنטּ و وقتے پیششوטּ بوבҐ تیڪـہ تیڪـہ اҐ میڪرבن... بسلامتے روزے ڪـہ عجلـہ בارטּ از بــــבטּ سرב راحت شـــטּ و شتاباטּ میزارنҐ توے نعشڪش ... بسلامتے روزے ڪـہ واسـہ تو قبر گزاشتن 2نفرم بـہ زحمت میوفتــטּ ڪ تو قبر جاشҐ بسلامتے روزے ڪـہ همـہ بـہ تنهایے و رختخواب جـــבیــבҐ نگاـہ میڪنـــטּ بسلامتے روزے ڪـہ یـہ بنבـہ פֿـבا واسـہ پنهاטּ ڪرבنҐ بـہ زحمت میوفتـہ و با عرق روҐ פֿـاڪ میریزه... بسلامتے اونروز .اوטּ قبر.او جنازه بهم سر بزטּ