گاهی دلم میگیرد

یادم هست که می گفتند شکستنی است ... شکستنی باید بشکند !

حال اما ...

دل است دیگر ...

گاهی دلم میگیرد ...

دل برای گرفتن است ...

برای خسته شدن ...

برای شکستن است ...

/ 0 نظر / 12 بازدید