یاد من باش

ای تو بوی خاک و بارون

ای جدا از این و از اون

ای هوای سبز احساس

آه رو لبامو بشناس

تا که عمری مونده باقی

تا نفس داره اقاقی

مث خواب گل پونه

یاد من باش عاشقونه

فریبا وکیلی

/ 1 نظر / 14 بازدید
علی غم زاده

دیگر دارم پیر میشوم ... انگار جوانی فقط کنار تو معنی داشت... [گل]