فراموشی

فراموشی تـــــــــــــــــــــو هنـَـــــــــــر می خواهد

و مــــَـــــــــن ...

بی هنـــــــــرتریـــــــــن مـَــــــــــــرد عــــــــــــــــــــــــالمم ..!

عکس عاشقانه - کلبه ی ایرانیان

/ 0 نظر / 12 بازدید