یک وقت هایی . . .

همیشه نمی شود
زد به بی خیالی وگفت
تنها آمده ام تنها می روم.....
یک وقت هایی
شاید حتی برای ساعتی یا دقیقه ای ....
کم می اوری
دل واماده ات
یک نفر را میخواهد
که کنارش باشد....

/ 0 نظر / 16 بازدید