اولین برگ دفترم

زمانی که سرباز بودم دفتری داشتم که توش بعضی اشعار عاشقانه ، گاهی خاطره های اون دوران و ... رو می نوشتم...

روی اولین برگ این دفترم نوشته بودم :

تو را روی گلبرگها می نویسم

در آغاز در انتها می نویسم

در آغاز دفترچه ی مشق هایم

تو را اگرچه مــــن بود مــا می نویسم!

شهیار قنبری 

/ 1 نظر / 14 بازدید
کیارا

ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻧﺘפ ﺑﺸﻨﺎﺱ ﻭ ﺍפטּ ﻫﺎ ﺭפ ﺑــہ ﺳــہ ﺩﺳــہ ﺗﻘﺴﯿﻢ ڪט ﺧפﺩﯾﺎ،ﻧﺨפﺩﯾﺎ ،ﺑﯿﺨפﺩﯾﺎ