مثل جهنم

ما نسل بوسه های خیابانی هستیم
نسل خوابیدن با اس ام اس هستیم
نسل درد دل با غریبه های مجازی هستیم
نسل جمله های کوروش و شریعتی هستیم  
نسل کادو های یواشکی
نسل ترس از رقص نور ماشین پلیس   
نسل سوخته !
نسل من !
نسل تو !
یادمان باشد هنگامی که دوباره به جهنم رفتیم
بین عذاب هایمان مدام بگوییم یادش بخیر دنیای ما هم همین طور بود
مثل ..............جهنم

/ 1 نظر / 13 بازدید
عاشق خدا

خیلی زیبا بودولی پراز ناامیدی!!!!!!!!!!!