آفتاب و مهتاب

تو همونیکه تو رویام تو رو من خـــــــواب می دیدم

تو چشات آسمونو آفـــــــــــتاب و مـــــــــــهتاب می دیدم

زلفـــــــــــــــــاتو شب میخره تا  توی اون لونه کنه

مث من صدتا دلو عـــــاشقو دیوونه کنه

/ 0 نظر / 13 بازدید