جای خالی تو

جای خالی ات... ؛

مثل کفش سیندرلا اندازه هیچ یک از مردم شهر نشد...

حتی به زور...!

.
.
.

میدانم که راه خانه هایمان،

از شمال آسمان تا جنوب زمین ادامه دارد..

اما وقتی من تو را دوست دارم،

دیگر چه فرقی می کند تو اهل حوالی آسمان باشی

یا حدود رؤیاهای من..؟

/ 0 نظر / 9 بازدید