چقدر داغ بود !

سر میز شام به یادت می افتم ...

بغض می کنم ...

اشک در چشمانم حلقه می زند ...

همه با تعجب نگاهم می کنند ...

لبخند تلخی میزنم و می گویم :

چقدر داغ بود ...!!!

عکس عاشقانه در کلبه ی ایرانیان

/ 0 نظر / 13 بازدید