# عاشقانه

خیانت هرگز!

غروب شد...         خورشید رفت...                              آفتابگردان به دنبال خورشید گشت... ناگهان ستاره  ای چشمک زد...                               آفتابگردان سرش را پایین انداخت... آری...            گلها هرگز ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 4 بازدید