700

این 700 اُمین پست این وبلاگمه ...

700 اُمین حرف برای گفتن ...

اما به آدرس پست هام ک دقت کنی می بینی که 71 حرف نخوانده هم داشته ام ...

حرف هایی ک نوشتم اما منتشر نکردم ...

چون کاغذی ک مچاله می کنی و می  اندازی دور و میگویی بی خیال ! چه کسی می خواند ...؟

من پر از حرف های نگفته ام ...

هزاران حرف نگفته و اسرار مگو ...

حرف هایی که فقط باید از چشمانم بخوانی رفیق !

همین و بس ...!

/ 0 نظر / 43 بازدید