ما برای خوشبختی کاری نمی کنیم

زندگی شاید

اناری است که دانه دانه اش میکنیم،

و خوشبختی همان دانه ای است

که گم میشود

هنگام دانه کردن انار،

و ما برای یافتنش

هیچ کاری نمیکنیم.

کلبه ی ایرانیان

/ 1 نظر / 15 بازدید
سپیده

خوشبختی تو دستای توانمند خودمونه فقط باید با دید باز و نگاه عاقلانه در مسیر صحیح قدم برداریم[لبخند]